Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng

Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng
Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng
Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng
Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng
Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng
Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng
Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng
Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng
Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng
Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng
Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng
Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng
Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng
Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng

Biệt thự Anh Phú - Phú Mỹ Hưng

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Anh Phú
Địa điểm xây dựng: Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - TPHCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại