Ngoại thất

 

Nội thất

Mặt bằng và mặt cắt

Thiết kế : Võ Trọng Nghĩa Architects,

Hoàn thành : 2016

Diện tích : 275 m2

Hình ảnh : Hiroyuki Oki, Quang Trần