Nội thất văn phòng AVC

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Văn phòng AVC
Địa điểm xây dựng: Cầu Giấy - Hà Nội
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ANCO

< Trở lại