Nhà Chị Hằng - Lạng Sơn

Nhà Chị Hằng - Lạng Sơn
Nhà Chị Hằng - Lạng Sơn
Nhà Chị Hằng - Lạng Sơn
Nhà Chị Hằng - Lạng Sơn
Nhà Chị Hằng - Lạng Sơn
Nhà Chị Hằng - Lạng Sơn
Nhà Chị Hằng - Lạng Sơn
Nhà Chị Hằng - Lạng Sơn

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Chị Hằng
Địa điểm xây dựng: Lạng Sơn
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại