Nhà Chị Lệ - Vũng Tàu

Nhà Chị Lệ - Vũng Tàu
Nhà Chị Lệ - Vũng Tàu
Nhà Chị Lệ - Vũng Tàu
Nhà Chị Lệ - Vũng Tàu
Nhà Chị Lệ - Vũng Tàu
Nhà Chị Lệ - Vũng Tàu
Nhà Chị Lệ - Vũng Tàu
Nhà Chị Lệ - Vũng Tàu

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Chị Lệ
Địa điểm xây dựng: Vũng Tàu
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại