Nội thất văn phòng APOS2

Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2
Nội thất văn phòng APOS2

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Văn phòng APOS2
Địa điểm xây dựng: Cambodian
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG P&F VIỆT NAM

< Trở lại