Nội thất văn phòng CMC

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Văn phòng CMC
Địa điểm xây dựng: Quận Cầu Giấy Hà Nội
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TAM HỮU

< Trở lại