Nội thất văn phòng CO - Working

Nội thất văn phòng CO - Working
Nội thất văn phòng CO - Working
Nội thất văn phòng CO - Working
Nội thất văn phòng CO - Working
Nội thất văn phòng CO - Working
Nội thất văn phòng CO - Working
Nội thất văn phòng CO - Working

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Văn phòng Co Working
Địa điểm xây dựng: Quận 3
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại