Văn phòng EB

Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB
Văn phòng EB

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Văn phòng EB
Địa điểm xây dựng: Thủ Đức
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại