Văn phòng FMC

Văn phòng FMC
Văn phòng FMC
Văn phòng FMC
Văn phòng FMC
Văn phòng FMC
Văn phòng FMC
Văn phòng FMC
Văn phòng FMC

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Văn phòng FMC
Địa điểm xây dựng: Quận 1
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại