Biệt thự Chị Hằng - Ngã Tư Gò Mây

Biệt thự Chị Hằng - Ngã Tư Gò Mây
Biệt thự Chị Hằng - Ngã Tư Gò Mây
Biệt thự Chị Hằng - Ngã Tư Gò Mây
Biệt thự Chị Hằng - Ngã Tư Gò Mây
Biệt thự Chị Hằng - Ngã Tư Gò Mây
Biệt thự Chị Hằng - Ngã Tư Gò Mây
Biệt thự Chị Hằng - Ngã Tư Gò Mây
Biệt thự Chị Hằng - Ngã Tư Gò Mây
Biệt thự Chị Hằng - Ngã Tư Gò Mây

Biệt thự Chị Hằng - Ngã Tư Gò Mây

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Chị Hằng 
Địa điểm xây dựng: Ngã Tư Gò Mây - TPHCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại