Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp

Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp
Nhà anh La - Phan Huy Ích - Gò Vấp

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Anh La
Địa điểm xây dựng: Phan Huy Ích, Gò Vấp, TP HCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại