Nhà chị Hà - Phú Nhuận

Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận
Nhà chị Hà - Phú Nhuận

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Chị Hà
Địa điểm xây dựng: Quận Phú Nhuận, TPHCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại