Nhà Chị Hà - Quận 4

Nhà Chị Hà - Quận 4
Nhà Chị Hà - Quận 4
Nhà Chị Hà - Quận 4
Nhà Chị Hà - Quận 4
Nhà Chị Hà - Quận 4
Nhà Chị Hà - Quận 4
Nhà Chị Hà - Quận 4
Nhà Chị Hà - Quận 4
Nhà Chị Hà - Quận 4
Nhà Chị Hà - Quận 4
Nhà Chị Hà - Quận 4

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Chị Hà
Địa điểm xây dựng: Quận 4 - TP.HCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại