Nhà chị Hằng - Quận 12

Nhà chị Hằng - Quận 12
Nhà chị Hằng - Quận 12
Nhà chị Hằng - Quận 12
Nhà chị Hằng - Quận 12
Nhà chị Hằng - Quận 12
Nhà chị Hằng - Quận 12
Nhà chị Hằng - Quận 12
Nhà chị Hằng - Quận 12
Nhà chị Hằng - Quận 12
Nhà chị Hằng - Quận 12

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Chị Hằng
Địa điểm xây dựng: Quận 12
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại