Nhà Chị Ly - Quận Thủ Đức

Nhà Chị Ly - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Ly - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Ly - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Ly - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Ly - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Ly - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Ly - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Ly - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Ly - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Ly - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Ly - Quận Thủ Đức
Nhà Chị Ly - Quận Thủ Đức

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Chị - Ly
Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức - TP.HCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại