Nhà Chị Năm - Bình Dương

Nhà Chị Năm - Bình Dương
Nhà Chị Năm - Bình Dương
Nhà Chị Năm - Bình Dương
Nhà Chị Năm - Bình Dương
Nhà Chị Năm - Bình Dương
Nhà Chị Năm - Bình Dương
Nhà Chị Năm - Bình Dương
Nhà Chị Năm - Bình Dương

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Chị Ý
Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức - TP.HCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại