Nhà Chú Long - Hóc Môn

Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn
Nhà Chú Long - Hóc Môn

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Chú Long
Địa điểm xây dựng: Hóc Môn - TP.HCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

 

< Trở lại