Nhà Cô Giáo Thảo - Quận 7

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Cô Giáo Thảo
Địa điểm xây dựng: Quận 7 - TP.HCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại